Welkom

Welkom op de site van “Belgian Defence Rainbow Community (BELDEFRAC),  de vereniging van en voor lesbiennes, homo’s (gay), biseksuelen en  transgender (LGBT) personeelsleden van de Belgische Defensie.

Wat is de Belgian Defence Rainbow Community en wat zijn haar doelstellingen?

De vzw BELDEFRAC stelt zich als doel een partner te zijn voor zowel de organisatie als voor haar personeel, die onder meer wenst bij te dragen aan de operationalisering van het diversiteitsbeleid en wenst te sensibiliseren rond de thema’s seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie.

Deze doelstellingen hopen wij onder meer te bereiken door de zichtbaarheid van holebi’s en transgender personeelsleden te verbeteren en het Sexual Orientation, Gender Identity & Expression (SOGIE) thema bij Defensie makkelijker bespreekbaar te maken. Tevens wenst de vereniging, op aanvraag, expertise aan te bieden dat het beleid van Defensie kan ondersteunen. Deze inbreng van eerstelijnservaring en –expertise kan bijdragen tot een verhoogde operationaliteit.

Naar haar leden en naar al het (LGBT) personeel van Defensie toe, wenst onze community te kunnen bijdragen tot het faciliteren van netwerking en tot de goede informatie uitwisseling en collegiale steunverlening tussen militairen. Daarnaast hoopt de BELDEFRAC waar nodig te kunnen bijdragen tot de emancipatie van het LGBT Defensiepersoneel en hierdoor de mogelijke situaties van pesterijen en discriminatie te verminderen.

De BELDEFRAC wenst als externe organisatie zeker niet als een lobby of drukkingsgroep beschouwd te worden, en zal er nauw op toezien dat haar werking steeds in alle transparantie verloopt.
Haar doelstellingen zullen altijd duidelijk vermeld worden in haar communicatie.

Onze vereniging is niet bevoegd om klachten rond homo- of transfoob gedrag op het werk te behandelen. Wel wensen wij beschikbaar te blijven met een luisterend oor, maar wij zullen de aanklagers altijd doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of de Dienst van de Klachtenmanager van Defensie.