Partners

.beproud! werkt rond de thematieken van SOGIE en is een netwerk voor alle personeelsleden van de federale overheidsdiensten die zich als LGBT identificeren en voor alle andere personeelsleden die een affiniteit hebben met de doelstellingen van het netwerk.