Partners

MoU 29/11/2022

.beproud! werkt rond de thematieken van SOGIE en is een netwerk voor alle personeelsleden van de federale overheidsdiensten die zich als LGBT identificeren en voor alle andere personeelsleden die een affiniteit hebben met de doelstellingen van het netwerk. Opgelet vanaf 29/06/22 wordt deze site niet meer geupdated en verwijzen we naar BOSA.