Deelnames aan studies

Verlening van medewerking aan studies, masterproeven,…

Op heel geregelde basis krijgt BELDEFRAC aanvragen om gegevens of medewerking te bekomen bij studies of masterproeven. Dit is enerzijds zeer positief omdat hieruit blijkt dat de vzw bekender wordt en wij met veel overtuiging willen bijdragen aan het persoonlijk welzijn van iedereen anderzijds is het voor de betrokken mensen vaak tijdrovend omdat hun activiteiten uitsluitend tijdens de vrije tijd plaatsvinden.

Uiteraard willen wij zoveel als mogelijk onze bijdrage leveren aan dit soort vragen. Het is echter niet mogelijk om aan alle aanvragen tegemoet te komen. Hierbij is het voor de vzw belangrijk om elke aanvraag te evalueren en de opportuniteit ervan te beoordelen.

BELDEFRAC beschikt immers niet over een gegevensdatabank noch over statistieken betreffende het LGBTQI+ personeel binnen defensie. Ook wenst BELDEFRAC niet echt een schakel te zijn tussen onderzoeker en personeelsleden. Niet iedereen voelt zich immers geroepen deel te nemen aan enquêtes of interviews aangaande studies.

Bij deze vragen wij om ons op onderstaande vragen te beantwoorden:

  1. Wie bent U?
  2. Onderwerp van de studie
  3. Wat heeft de studie tot doel?
  4. What’s in it fort he LGBTQI+ community binnen Defensie?
  5. Waarom gebeurt de aanvraag via BELDEFRAC?
  6. Hoe bent U bij BELDEFRAC terecht gekomen?
  7. Gezien er regelmatig al studies worden gedaan, werd er nagevraagd of deze bevraging nog niet werd gedaan?
  8. Wordt de studie gepubliceerd (extern-intern Defensie)?

Zoals hoger aangehaald, zijn wij niet gekant tegen aanvragen in dit kader, het kan echter zijn dat wij niet kunnen tegemoetkomen aan het doorgeven van bepaalde persoonlijke gegevens en dat bepaalde studies meer baat hebben bij online anonieme enquêtes of dergelijke.

Alvast bedankt voor jullie begrip en om aan ons te denken.