Belgische wetgeving

Lesbian, Gay, Bisexual

  • Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen.
  • Wet van 10 Mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Transgender

  • Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.
  • Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte.
  • Wet van 10 Mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Interfederale actieplannen

  • Interfederaal Actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen 2018-2019.
  • Interfederaal Actieplan van 10 juni 2013 ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminatie 2013-2014.
  • Interfederaal Actieplan van 31 januari 2013 tegen Homofoob en Transfoob geweld.