Wat is SOGIE?

SOGIE staat voor Seksuele Oriëntatie, Genderidentiteit en -Expressie.

Tot voor kort werden seksuele geaardheid en transgender beschouwd als twee verschillende thematieken. Door de aanpassing van de wetgeving rond gender en meer specifiek de toevoeging van genderidentiteit – en expressie als discriminatiegrond zijn deze thematieken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men had ook kunnen spreken over een Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT) thematiek. De maatschappelijke evolutie maakt dat het Netwerk Federale Diversiteit gekozen heeft voor de Seksuele oriëntatie, Genderidentiteit en -expressie (SOGIE), ook omdat genderidentiteit en -expressie het transgenderaspect volledig omvat.

Meer vragen? Schrijf ons nu.